header-incl-logo-02-01

Context

visieArchitectuur is geen autonoom begrip en kan, gezien vanuit zijn discipline ook niet zo behandeld worden. De raakvlakken met stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur, bouwtechniek en duurzaamheid zijn zo groot dat de disciplines onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met name op het gebied van duurzaamheid is een interdisciplinaire ontwerpvisie een vereiste om te voorkomen dat duurzaamheid zich alleen laat uitdrukken in een getal.

Een integrale benadering van een architectuuropgave is noodzakelijk om op alle vlakken tot een begrijpbare gebouwde omgeving te komen. Gebruikers moeten zich in en om architectuur prettig en op het gemak voelen. Dit is niet mogelijk zonder de context van de opgave te beschouwen. Een plek heeft een omgeving met een geschiedenis, heden en een toekomst. Deze invloeden hebben de plek gemaakt zoals deze nu is en hebben de plek een ziel gegeven. Architectuur moet de ziel van de context aangrijpen om een omgeving te creëren die door alle gebruikers begrepen en maatschappelijk gedragen wordt.

Deze interdisciplinaire en contextuele benadering van de architectonische opgave resulteert, in mijn architectuur, niet in een eenduidig overheersende stijl. Iedere plek heeft een andere ziel voortkomend uit de context waardoor ieder opgave weer unieke kansen heeft. Voor het heden maar vooral voor de toekomst.

Patrick Brouwers